Regulamin Centrum Stomatologicznego Karo Dent
ul. Wileńska 31B, 56-400 Oleśnica

 

ODWOŁYWANIE WIZYT:

Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę między lekarzem dentystą a Pacjentem.
Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać bez konsekwencji na 1 dzień roboczy przed wizytą.
Wizytę dłuższą niż 30 min należy odwołać bez konsekwencji na 3 dni robocze przed wizytą.
W przypadku potwierdzenia wizyty a nie zgłoszenia się na nią - w celu wyznaczenia kolejnych wizyt w naszym gabinecie pacjent musi uiścić zadatek na poczet kolejnej wizyty.
Rezerwacja wizyt wielokrotnych i innych długotrwałych - wysokość zadatku ustala lekarz.
pacjenci, którzy wielokrotnie zmieniają termin wizyt (więcej niż 2 razy) - w celu zarezerwowania terminu kolejnej muszą uiścić zadatek, który przepada w przypadku kolejnej rezygnacji i zmiany terminu wizyty .
Brak możliwości potwierdzenia telefonicznego umówionej wizyty poczta głosowa, odrzucanie wiadomości jest równoznaczny z jej odwołaniem na ostatnią chwilę.
Potwierdzenia telefoniczne umówinej wizyty służą do przypomnienia o terminie, a nie nagłej rezygnacji ze strony pacjenta. Jeśli państwo macie inne plany lub jesteście w trakcie choroby prosimy o dużo wcześniejszy kontakt.
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa wizyta rozpoczęła się punktualnie. Jednakże na specyfikę świadczonych usług, zdarza się, że mogą powstać niewielkie opóźnienia. W takich przypadkach, szanując czas naszych Pacjentów, informujemy o zajściu takiego zdarzenia telefonicznie lub na miejscu w gabinecie.
Zarezerwowany termin zabiegu/wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności leczniczych. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg się odbędzie czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki FINANSOWE I OSOBOWE
Wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w przypadku niedotrzymania warunków odwoływania wizyt zgadzacie się Państwo na obciążenie kosztami.
Na poczet leczenia protetycznego pacjent wpłaca 50% zadatku.
Na poczet wybielania pacjent wpłaca 30 % zadatku.
Na inne kompleskowe zabiegi kwotę zadatku ustala lekarz
Pacjent pierwszorazowy rezerwując dłuższe wizyty i wielokrotne - wpłaca zadatek na poczet tych wizyt. Kwotę zadatku ustala lekarz w zależności od zaplanowanego zabiegu.
 

UMAWIANIE NA WIZYTĘ:

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne - nie zapisujemy pacjentów przez email i przez portale społecznościowe.
Przy rezerwacji wizyty pacjent podaje aktualny numer telefonu.
Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, fanpage, przy recepcji- tylko po rezerwacji konsultacji w gabinecie stomatologicznym.
O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje telefoniczne przypomnienie o wizycie.
Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 

PIERWSZA WIZYTA:

Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta - ankietę i wywiad lekarski podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym KARO-DENT.
Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
Pacjent zapoznaje się z regulaminem gabinetu i składa czytelny podpis na ostatniej stronie.
 

GWARANCJA:

W trosce o Państwa zdrowie zabiegi wykonujemy z najwyższą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz przestrzegając zalecanych norm sanitarno-epidemiologicznych. Warunkiem gwarancji jest nienaganna higiena jamy ustnej, przestrzeganie wizyt kontrolnych z higienizacją co 3-6 miesięcy - czas określony przez lekarza oraz przestrzeganie zaleceń pokontrolnych.
Okres trwania gwarancji:
wypełnienia i odbudowy kompozytowe - 1 rok -- uwarunkowane stanem pozostałych zębów, które powinny być WSZYSTKIE wyleczone
wypełnienia w zębach mlecznych 6 miesięcy - uwarunkowane stanem pozostałych zębów, które powinny być WSZYSTKIE wyleczone oraz wizytami kontrolnymi co 3 miesiące z zabiegiem remineralizacji
prace protetyczne - uzupełnienia stałe 24 miesiące
uzupełnienia ruchome od 6 - 24 miesięcy
elementy retencyjne do 6 miesięcy

Gwarancja w swoim zakresie obejmuje wady fizyczne produktu, tkwiące w produkcie, nie dotyczy innych wad, w szczególności powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.
 

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

Leczenie kanałowe - endodontyczne.
Złamania koron w trakcie i po leczeniu endodontycznym nieodbudowane zgodnie z zaleceniami lekarza.
Prace protetyczne tymczasowe (zakłada się na opracowany ząb do momentu wykonania przez technika właściwej pracy protetycznej).
Prace o ograniczonej trwałości wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji.
Zmiany koloru pracy protetycznej na życzenie Pacjenta po wcześniejszej pisemnej akceptacji.
Częściowe uzupełnienie braków zębowych powodujące przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie.
Prace protetyczne stałe wykonane na częściowe odcinki na życzenie pacjenta bez natychmiastowego uzupełnienia pozostałych braków.
Laki i poszerzone lakowanie wykonane w zębach stałych i mlecznych.
Stany zapalne zębodołu po usunięciu zęba.
Uszkodzenia związane z ingerencją mechaniczną w pracę protetyczną przez innego lekarza,technika lub samego pacjenta.
Zmiany wynikające z naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
Bruksizm.
Cementowanie prac wykonanych poza naszym gabinetem.
Wybielanie zębów.
Zmiany wynikające ze współistnienia lub pojawienia się chorób ogólnych wpływających na stan narządu żucia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami) oraz nieszczęśliwych wypadków.
Na leczenie chirurgiczne, implantologiczne, endodontyczne, wybielanie zębów, protetyczne wymagana jest każdorazowo podpisana zgoda.
Warunkiem zachowania gwarancji na prace protetyczne jest odbiór ich do 2 tygodni od momentu ukończenia przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).
 

POWIKŁANIA:

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego musicie Państwo być świadomi, że mimo najwyższej naszej staranności czasami  w trakcie leczenia dochodzi do powikłań, takich jak: obrzęk, ropień, krwiak, ból leczonego zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie lub złamanie zęba, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, reakcja alergiczna na stosowane leki, podwyzszona temperatura, złe sampoczucie, zaostrzenie współistniejących schorzeń i inne. POWIKŁANIA TE NIE SĄ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI.

WYSTĄPIENIE TYCH POWIKŁAŃ MOŻE POWODOWAĆ:
nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
nieplanowaną ekstrakcje i leczenie protetyczne,
problemy natury estetycznej,
problemy z jedzeniem i mówieniem,
konieczność przyjmowania leków,
dyskomfort i stres.
 

ODPŁATNOŚĆ

Za wykonane usługi przyjmujemy odpłatność tylko GOTÓWKĄ.

Opinie

Oferta

Gabinet czynny:

od PON do PT od 8:00 do 20:00

Wybrane soboty od 9:00 do 14:00