Regulamin Centrum Stomatologicznego Karo Dent
ul. Wileńska 31B, 56-400 Oleśnica

 

ODWOŁYWANIE WIZYT:

Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę między lekarzem dentystą a Pacjentem.
Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać bez konsekwencji  na 1 dzień roboczy przed wizytą.
Wizytę dłuższą niż 30 min należy odwołać bez konsekwencji na 3 dni robocze przed wizytą.
Opłata za nieodwołaną wizytę wynosi 50zł za każde 30min.
W przypadku potwierdzenia wizyty a nie zgłoszenia się na nią - w celu wyznaczenia kolejnych wizyt w naszym gabinecie pacjent musi uregulować  zaległość za nieodbytą  a potwierdzoną wizytę 50zł za każde 30 min zarezerwowane oraz uiścić przedpłatę- zadatek na poczet kolejnej wizyty.
Rezerwacja wizyt wielokrotnych  i innych długotrwałych  - wysokość zadatku ustala lekarz.
Ze względu na rezerwacje czasu pracy Kliniki oraz efektywność i płynność przeprowadzanych zabiegów nieodbycie z winy pacjenta wizyty potwierdzonej telefonicznie lub odwołanie w terminie krótszym niż 24 h wizyta 30 min oraz < 3 dni wizyta > 30 minutowa, jest równoznaczne z obciążeniem Pacjenta kwotą 50 zł za każde 30 min zaplanowanego spotkania.
Pacjenci, którzy wielokrotnie zmieniają termin wizyt (więcej niż 2 razy) - w celu zarezerwowania terminu kolejnej muszą uiścić zadatek, który przepada w przypadku kolejnej rezygnacji i zmiany terminu wizyty.
Brak możliwości potwierdzenia  telefonicznego umówionej wizyty  poczta głosowa, odrzucanie wiadomości  jest równoznaczny z jej odwołaniem na ostatnią chwilę.
Potwierdzenia telefoniczne umówinej wizyty służą do przypomnienia o terminie, a nie nagłej rezygnacji ze strony pacjenta!!! Jeśli państwo macie inne plany lub jesteście w trakcie choroby prosimy o dużo wcześniejszy kontakt.
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa wizyta rozpoczęła się  punktualnie. Jednakże na specyfikę świadczonych usług, zdarza się, że mogą powstać niewielkie opóźnienia. W takich przypadkach, szanując czas naszych Pacjentów, informujemy o zajściu takiego zdarzenia telefonicznie lub na miejscu w gabinecie.
Zarezerwowany termin zabiegu/wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności leczniczych. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg się odbędzie czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki FINANSOWE I OSOBOWE.
Wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w przypadku niedotrzymania warunków odwoływania wizyt zgadzacie się Państwo na obciążenie kosztami oraz ewentualną windykację długu.
Na poczet leczenia protetycznego pacjent wpłaca 50% zadatku.
Na poczet wybielania pacjent wpłaca 30 % zadatku.
Na inne kompleksowe zabiegi kwotę zadatku ustala lekarz.
Pacjent pierwszorazowy rezerwując dłuższe wizyty i wielokrotne wpłaca zadatek na poczet tych wizyt. Kwotę zadatku ustala lekarz w zależności od zaplanowanego zabiegu.
 

UMAWIANIE NA WIZYTĘ:

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne  - nie zapisujemy pacjentów przez email i przez fanpage.
Przy rezerwacji wizyty pacjent podaje aktualny numer telefonu.
Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, fanpage, przy recepcji - tylko po rezerwacji konsultacji w gabinecie stomatologicznym.
O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje telefoniczne przypomnienie o wizycie.
Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 

PIERWSZA WIZYTA:

Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta - ankietę i wywiad lekarski podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym KARO-DENT.
Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
Pacjent zapoznaje się z regulaminem gabinetu i składa czytelny podpis  na ostatniej stronie.
 

SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ:

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty bez odwołania.
 

GWARANCJA:

W trosce o Państwa zdrowie zabiegi wykonujemy z najwyższą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz przestrzegając zalecanych norm sanitarno-epidemiologicznych.
Warunkiem gwarancji jest nienaganna higiena jamy ustnej, przestrzeganie wizyt kontrolnych z higienizacją co 3-6 miesięcy - czas określony przez lekarza oraz przestrzeganie zaleceń pokontrolnych.
Okres trwania gwarancji:
wypełnienia i odbudowy kompozytowe - 1 rok -- uwarunkowane stanem pozostałych zębów, które powinny być WSZYSTKIE wyleczone
wypełnienia w zębach mlecznych 6 miesięcy - uwarunkowane stanem pozostałych zębów, które powinny być WSZYSTKIE wyleczone oraz wizytami kontrolnymi co 3 miesiące z zabiegiem remineralizacji
prace protetyczne - uzupełnienia stałe 24 miesiące
uzupełnienia ruchome od 6- 24 miesięcy
elementy retencyjne do 6 miesięcy

Gwarancja w swoim zakresie obejmuje wady fizyczne produktu, tkwiące w produkcie, nie dotyczy innych wad, w szczególności powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.
 

POWIKŁANIA:

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego musicie Państwo być świadomi, że mimo najwyższej naszej staranności czasami w trakcie leczenia dochodzi do powikłań, takich jak: obrzęk, ropień, krwiak, ból leczonego zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie lub złamanie zęba, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, reakcja alergiczna na stosowane leki, podwyzszona temperatura, złe sampoczucie, zaostrzenie współistniejących schorzeń i inne.
POWIKŁANIA TE NIE SĄ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI!!!

WYSTĄPIENIE TYCH POWIKŁAŃ MOŻE POWODOWAĆ:
nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
nieplanowaną ekstrakcje i leczenie protetyczne
problemy natury estetycznej
problemy z jedzeniem i mówieniem
konieczność przyjmowania leków
dyskomfort i stres
 

ODPŁATNOŚĆ

Za wykonane usługi przyjmujemy odpłatność tylko GOTÓWKĄ.

Opinie

Oferta

Gabinet czynny:

od PON do PT od 8:00 do 20:00

Wybrane soboty od 9:00 do 14:00